Teenuste hinnad

Valmisfirmad, OÜ asutamine, MTÜ asutamine

Valmisfirma, OÜ asutamine
 • Valmisfirmade loomine tellimuse alusel digitaalselt alates 345 eurot (ostjatel ja juhatuse liikmetel on digiallkirjastamise võimalus)
 • Valmisfirma digitaalne müük alates 345 eurot (ostjatel ja juhatuse liikmetel on digiallkirjastamise võimalus)
 • Valmisfirma notariaalne müük 555 eurot (möödapääsmatu juhul, kui kasvõi ühel tehinguosalisel ei ole digiallkirjastamise võimalust)
 
 • OÜ asutamine E-Äriregistris-> alates 345 eurot (asutajatel ja juhatuse liikmetel on digiallkirjastamise võimalus)
 • OÜ asutamine notariaalselt 395 eurot + 8 eurot iga täiendava juhatuse liikme eest
 • MTÜ asutamine e-Äriregistris 106 eurot (asutajatel ja juhatuse liikmetel on digiallkirjastamise võimalus)
 • MTÜ asutamine notariaalselt 150 urot + 8 eurot iga täiendava juhatuse liikme eest

Raamatupidamisteenused

Valmisfirma, valmisfirmade müük

Kuutasu sõltub eelkõige raamatupidamislausendite arvust kuus. Iga arve, tshekk või kviitung annab 1 lausendi, iga rida pangakonto väljavõttel annab 1 lausendi, töötasuarvestus annab tavaliselt ca 5 lausendit kuus, iga põhivara annab 1 lausendi kuus jne.

Kuutasu kannete arvu järgi:

 • kuni 25 50-65 eurot
 • kuni 50 65-80 eurot
 • kuni 75 80-100 eurot
 • kuni 100 100-125 eurot
 • kuni 150 125-150 eurot
 • kuni 200 150-185 eurot
 • kuni 300 185-270 eurot


Aastatasu firmadele, kellega ei ole vaja tegeleda igakuuliselt (mittekäibemaksukohustuslased, töötajateta, sõiduauto erisoodustuseta jms):

 • 60-400 eurot sõltuvalt dokumentide ja tehingute mahust, firma tegevuse eripäradest ning ajakulust


Muud tasud:

 • Töötasuarvestus 3 eurot töötaja kohta kuus
 • Sõiduautode erisoodustuse maksuarvestus 10 eurot auto kohta kuus
 • Statistilised aruanded a’ 8 eurot
 • Arvestus mitmes valuutas 10 eurot valuuta kohta kuus
 • Raamatupidamise sise-eeskirjad 40 eurot ühekordselt
 • Majandusaasta aruanne püsikliendile ühekordne kuutasu, kuid mitte alla 60 euro
 • Merit Aktiva pilve lisakasutaja (täisvolitused) 12 eurot

Äriregistritoimingud ja muud teenused

 • Registrimuudatuste tegemine alates 80 eurot (ärinime ja põhikirja muutmine, asukoha muutmine,  osakapitali suuruse muutmine, juhatuse liikmete vahetus jms)
 • Äriühingute ümberkujundamine alates 390 eurot
 • Äriühingute ühinemine ja jagunemine alates 500 eurot

Lisanduvad riigilõivud, notari tasud, audiitori tasud jms vastavalt konkreetsele toimingule.

 • Ärikonsultatsioonid 40 eurot tund (minimaalne  arvestuslik aeg 1 tund)
 • Kontaktisiku teenus 360 eurot aastas
 • Lepingute, eeskirjade, koosolekute protokollide jms dokumentide vormistamine kokkuleppel