EST ENG RUS
ajax loader
Äriõigusalased konsultatsioonid ja nõustamine
Aitame teha kaalutletud äriotsuseid
Õiguslikult korrektsed dokumendid tagavad edu
Tark on see, kes teab kedagi, kes teab
Oleme operatiivsed ja paindlikud, et äri edeneks
 

Tellimisvorm MTÜ asutamiseks

Tärniga märgitud lahtrid on täitmiseks kohustuslikud!

Kontrollige nime sobivust e-Äriregistris>>

Registrisse kantav telefon (soovi korral) ja e-posti aadress (kohustuslik)

MTÜ täpne aadress maja ja korteri või talu nime täpsusega.

Ühelauseline kokkuvõttev eesmärk

Kõikvõimalikud tegevused, mida te MTÜga plaanite teha

Nimi, isikukood, tegelik elukoha aadress, e-posti aadress

Anname liikmetena Tallinna Äriõigusbüroo OÜle nõusoleku käesolevas tellimuses toodud isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks Äriregistrile ainult käesoleva tellimuse täitmiseks vajalikus ulatuses. Alus: Isikuandmete kaitse seadus §12

Nimi, isikukood, tegelik elukoha aadress, e-posti aadress

Anname juhatuse liikmetena Tallinna Äriõigusbüroo OÜle nõusoleku käesolevas tellimuses toodud isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks Äriregistrile ainult käesoleva tellimuse täitmiseks vajalikus ulatuses. Alus: Isikuandmete kaitse seadus §12

Aitäh, kui märgite siia, kust saite info meie firma kohta

Kontrollküsimuse vastus väiketähtedes sõnaga, nt viis, kuus, seitse

---